Integritetspolicy och GDPR

Vi på Spero vill att du som kund skall känna dig trygg i hur vi behandlar dina personliga uppgifter. Det är därför viktigt för oss att du får reda på hur vi samlar in och behandlar dina personliga uppgifter för att säkerställa din integritet. Detta beskrivs i vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på spero.se.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Spero tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Spero, org.nr. 556713-1916, Spero Equestrian, Magnus Stenbocks Väg 52, 302 35 Halmstad, ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Spero.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du ger till oss direkt eller indirekt vid köp, vid val av betalningsalternativ, vid besök på våra webbsidor samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

  • Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).
  • Detaljerad information angående de varor/tjänster du har köpt. Historisk information kring dina köp, betalnings- och kredithistorik.
  • Information om hur du interagerar med Spero.se - hur du använder våra webtjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

 

Varför vi använder dina uppgifter:

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

A.

För att kunna hantera din webborder

… baserat på det avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

B

För att kunna kommunicera med dig

… baserat på vårt berättigade intresse att kommunicera relevant information gällande våra tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Speros kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.

C.

För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier

… baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

D.

Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Speros kanaler.

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

E.

För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event

… baserat på vårt berättigade intresse. I detta fall behövs dina uppgifter för att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp våra tävlingar och events och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen i avtalet med dig.

F.

För att kunna göra förbättringar i funktionalitet, tjänster och produkter

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

G.

För att kunna arbeta med säkerheten på Spero, t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor, t.ex. för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster eller erbjuda trygga butiksmiljöer genom kameraövervakning.


Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer såsom bolag inom/utom Spero-koncernen 

Spero kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår av vår integritetspolicy.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

Övriga

Spero kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Lagring

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer alltid sträva efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Datan kan dock komma att överföras till annat land utanför EU/EES för behandling av en annan leverantör eller underleverantör. Spero kommer vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras på en adekvat skyddsnivå i nivå med det skydd som gäller inom EU/EES.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.